انواع سنسور در خودروهای انژکتوری

در یک خودروی انژکتوری انواع مختلفی از سنسور ها به کار رفته است.که هر سنسور وظیفه خاصی را بر عهده دارد داده های این سنسور ها لحظه به لحظه برای ECU ارسال میشود تا این واحد کنترل الکترونیکی شرایط خودرو دریافته و عملکرد را بهینه سازد.وظیفه سنسور ها به طور کلی درک شرایط موتور برای عملکرد بهتر ان در شرایط مختلف کاری است.در لیست زیرتعدادی از سنسور های مرسوم به کار گرفته شده در خودرو معرفی شده اند.

 

۱٫سنسور دمای هوای ورودی (Air Temperature Sensor  یا ATS)

وظیفه ان این است که دمای هوای ورودی به موتور را اندازه میگیرد.این سنسور مانند یک مقاومت NTC عمل میکند و با افزایش دما مقاومت ان کاهش پیدا میکند.(وبلعکس)

 

۲٫سنسور فشار هوای مانیفولد (manifold absolute pressure  یا MAP)   

همانطور که از نام ان پیداست وظیفه اندازه گیری فشار هوای منیفولد ورودی هوا را دارد.که توسط ecu جرم هوا مورد محاسبه قرار گرفته و مقدار پاشش سوخت و اوانس جرقه تنظیم میشود.

 

 

۳٫سنسور دمای خنک کننده (coolant temperture sensor یا cts)

وظیفه این سنسور  اندازه گیری دمای اب موتور است وبا داده هایی که ارسال میکند،ecu زمان پاشش سوخت و جرقه را با توجه به دماهای کاری تعریف شده تنظیم مینماید.

 

 

۴٫سنسور موقعیت دریچه گاز (throttle positon sensor  یا tps)

این سنسور وظیفه ارسال داده ای است،که میزان بازشدن دریچه گاز به ecu میفهماند و براساس ان ecu میزان پاشش سوخت را تنظیم میکند.

۵٫سنسور دور موتور (ess/ckp یا engine speed sensor-crandshaft position)

وظیفه ان اندازه گیری دور موتور،اندازه گیری زاویه میللنگ،و تشخیص موقعیت پیستون ۱ و ۴ است.این سنسور از سنسور های حایز اهمیت در خودرو است.چرا که به واسطه داد ه های ان میزان پاشش سوخت،زمان جرقه زنی،مقدار آوانس وریتارد و… مورد استفاده قرار میگیرد.در تصویر زیر موقعیت های مکانی این سنسور مشخص شده است.

 

۶٫سنسور موقعیت میل سوپاپ (cmp یا camshft position sensor)

سنسور موقعیت میل سوپاپ وظیفه دارد که موقعیت سیلندر ۱ را اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی ارسال میکند.تا ترتیب پاشش سوخت مشخص شود.

 

 

۷٫سنسور سرعت خودرو (vss یا vehicle speed sensor)

سنسور سرعت خودرو وظیفه دارد که سرعت خودرو را در حالت های مختلف اندازه گیری کرده و واحد کنترل الکترونیکی نیز براساس ان مقدار پاشش سوخت را تعیین میکند.

 

 

۸٫سنسور ناک (ks یا knock sensor)

وظیفه دارد که میزان ناک یا کوبش در زمان احتراق ناقص اندازه گیری کند. و ecu اوانس جرقه را کاهش و به سمت ریتارد میبرد ضمن این کار غلظت سوخت افزایش یافته تا کوبش متوقف شود.

 

 

۹٫سنسور اکسیژن (os یا oxygen sensor)

این سنسور با داده هایی که ارسال میکند میزان غنی بودن سوخت و یا هوای ورودی به موتور را از دود خروجی موتور اندازه بگیرد.ecu هم با اطلاعات به دست امده میزان مخلوط سوخت و هوا را میسنجد و این میزان را تنظیم می کند.ممکن است این سنسور اول در ابتدای خروجی اگزوز نصب باشد یا در ابتدای ورودی کاتالیست،در تصویر پایین موقعیت سنسور اکسیژن نمایش داده شده است.

 

 

 

همانطور که می بینید سنسور اول در ورودی کاتالیست و سنسور دوم در خروجی کاتالیست قرار گرفته است.

 

 

پایان

منبع: موتورآزمای خراسان

نویسنده:امیررضا حسنی