آموزش PLC جلسه دوازدهم

كنترلر SIMATIC C7 :

 

 

يك PLC فشرده شامل كنترلر، تعدادی کلید ، صفحه نمایش و پورت های مورد نیاز مي باشد که كنترل كامل ماشين را در كوچكترين فضاي ممكن انجام می دهد. مي تواند با ماژول هاي s7 300 توسعه داده شود در بيشتر كاربردها در محلي كه قرار است كنترل  انجام شود مثلا در كنار الكتروموتورها قرار مي گيرد و جهت وارد نمودن اطلاعات به آن مي توان از كليد ها و نمايشگر آن كمك گرفت و يا اينكه از PC ها و PG استفاده نمود. در واقع يك سيستم كنترل فشرده است كه PLC و پنل اپراتوري بصورت يكپاچه در آن مي باشند. به تعبیر دیگر در مورد كنترلر فشرده C7 می توان گفت این سیستم از ترکیب کامل  يك S7-300 و اجزایی مانند ورودي/خروجي ها ، يك SIMATIC PANEL و تعدادی کلید در قالب يك واحد یکپارچه تشکیل شده و آن را C7 گویند.  این تعبیر در شکل زیر بیان شده است.

 

ادامه این مطلب در کتاب اتوماسیون صنعتی زیمنس  ، میثم اسدی