جوغن در گنج یابی چیست و انواع جوغن ها

جوغن در گنج یابی چیست و انواع جوغن ها

 

Image result for ‫جوغن چیست‬‎

کلمه جوقان یکی از اصطلاات رایج در امر نشانه شناسی و فلزیابی می باشد که از دیر باز در میان قومیت های لر و کرد وجود داشته است و با مرور زمان و ورود اصطلاحات گنجی ابی به زبان فارسی نیز وارد شده سات و امروزه دوستان و عزیزان همگی با این اصطلاح آشنا هتسند و از این کلمه برای اسم گذاری نشانه های مختلف استفاده میکنند . در اصل جوغن در زبان آریایی به معنای کاسه و هاون است و دارای اشکال مختلفی از قبیل مربع , مستطیل , دایره و… است که مرسوم ترین نوع آن دایره ای شکل است و این علامت یا نشانه ( جوغن ) بصورت عمودی بر روی سنگ ها و صخره ها و یا سفال ها درج شده است و نشانه ای از وجود گنج و اهداف بزرگ در منطقه وجود جوغن می باشند که این نشانه های وجود بار یا همان جوغن میتواند در مناطق مختلف متفاوت باشند و اشکال مختلف داشته باشند .

جوغن چیست و انواع جوغن

جوغن چیست و انواع جوغن

کلمه جوغن اصطلاح جدیدی در میان ایرانیان نیست زیرا روستا های زیادی در ایران وجود دارند که با جوغن اغاز میشوند و این شنانه این است که این اصطلاح جدید نیست هرچند ممکن است برای برخی از دوستان تازگی داشته باشد مانند روستای جوغان تپه در کردستان که این کاربرد حاکی از آن است که این کلمه ریشه ای قدیمی دارد و اصطلاح جدیدی نیست .

Related image

 

محاسبه جوغن ها ۱

۱٫ جوغنی که عمق و قطر آن یک اندازه باشد و بالاتر از ۱۲ سانتی متر باشد :

نحوه محاسبه : قطر جوغن *۲*۳/۳

۲ . جوغنی که دایره به لبه آن متصل باشد :

نحوه محاسبه : حاکی از آن است که در آن منطقه تپه ی دیگری وجود دارد که حاوی جوغنی دیگر است و باید آن جوغن محاسبه شود .

۳ . جوغنی که در داخل دیواره ی آن سوراخ باشد :

نحوه محاسبه : به طول ۶ متر روبروی آن سوراخ حرکت کنید .

۴ . جوغنی که عمقش بیشتر از قطرش باشد :

نحوه محاسبه : عمق جوغان*۳/۳ به طرف جنوب غربی

۵ . جوغنی که یک شکاف از آن خارج میشود :

نحوه محاسبه : در این نوع از جوقن ها جهت های آن اکثرا به سمت شمال غربی و جنوب غربی می باشد که در این حالت طول شکاف *۳/۳ و به طرف مسیر شکاف حرکت کنید .

۶ . جوغنی که دهانه آن ۳ الی ۷ سانتی متر باشد و عمقش کمتر از ۲ سانتی متر باشد :

نحوه محاسبه : قطر + عمق تقسیم بر ۷ *۳/۳ بطرف علامتی که مشخص شده است .

۷ . جوغانی که به شکل کاسه وارونه باشد :

نحوه محاسبه : قطر جوقان – عمق *۳/۳ بطرف علامتی که مشخص شده باشد .

۸ .  جوغن مربع :

Related image

اشاره به قبر داخل سنگ دارد و در اکثر موارد برای مشخص کردن قبر کاهن و راهب بکار میرود .

۹ . جوغن مخروطی :

این نوع جوغن مربوط به وجود چاه است و دارای بار نمی باشد مگر در مواردی که در درون مخروط جوغن دیگری وجود داشته باشد .

۱۰ . جوغن مربع :

یک ضلع مربع اندازه گیری شود و تقسیم بر ۴ شود و بعد از آن به طرف علامت مشخص حرکت کنید .

۱۱ . جوغن کوچک درون جوغن بزرگ :

اشاره به اتاقی درون اتاق دیگر یا درون یک چاه دارد و در این رابطه باید قطر جوغن بزرگ را اندازه گرفته و به طرف نشانه ی موجود حرکت کنید .

پایان

منبع: فلزیاب زاگرس