مهندسی مکانیک

یاتاقان
25000 تومان 22000 تومان

نویسنده: مرتضی راهی ، مختار راهی ، هاشم شیرزاد ، امیر اسماعیلی ، سید مهدی یگانه پرست

شابک: 4-80-5559-600-978

انتشارات: کارخانه یاتاقان سازی SDFR

اضافه به سبد خرید توضیحات
پمپ ، ویژگی ها  و کاربردها
130000 تومان 90000 تومان

نویسنده: حسین رضایی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 7-34-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
مبانی متالورژی جوشکاری ذوبی
8000 تومان 7000 تومان

نویسنده: مهندس علی محمد اکبری 

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 10-34-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
اتصالات، علائم و اصول طراحی در جوش
8000 تومان 7000 تومان

نویسنده:مهندس علی محمد اکبری 

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 6-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
ریخته گری فلزات و تجهیزات لازم
30000 تومان 22000 تومان

نویسنده:مهندس حامد رضاقلی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 1-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات