نرم افزار

راهنمای جامع Pro Tool
11000 تومان 10000 تومان

نویسنده: احمد حیدریان

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 8-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
آموزش نرم افزار MAXWELL
40000 تومان 32000 تومان

نویسنده: رمضان نژاد، عباسی، حیدر زاد

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 4-34-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
خودآموز جامع نرم افزار تکلا  tekla جلد دوم
80000 تومان 65000 تومان

نویسنده: مجتبی اردشیر لاریجانی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 1-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
خودآموز جامع نرم افزار تکلا  tekla جلد اول
80000 تومان 65000 تومان

نویسنده: مجتبی اردشیر لاریجانی

انتشارات: مجتبی اردشیر لاریجانی

شابک: 6-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات