مهندسی برق

اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
70000 تومان 60000 تومان

نویسنده: حمیدرضا تیموریان

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 18-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
اصول تعمیر ماشین ها ظرف شویی
50000 تومان 40000 تومان

نویسنده: محسن جوینی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 2-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
مدار فرمان جلد اول
35000 تومان 25000 تومان

نویسنده: رحیم دشتکی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 1-34-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی
50000 تومان 40000 تومان

نویسنده: کارشناسان برق منطقه ایی باختر

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-34-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
راهنمای جامع اینورتر و سافت استارتر WEG
55000 تومان 45000 تومان

نویسنده: مهندس شهروز حبیب بیگی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 7-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
پخش بار در شبکه های به هم پیوسته و شعاعی
40000 تومان 32000 تومان

نویسنده: روفسور محمود جورابیان، علیرضا شبانیان بروجنی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 3-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات