مهندسی عمران

مقاومت مصالح و کاربرد آن در فنون مهندسی
18000 تومان

نویسنده: دکتر مهدی سهراب خانی و...

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 4-136-463-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات