دانشگاهی

دینامیک و کنترل سیستم های قدرت
40000 تومان 25000 تومان

نویسنده: دکتر مهدی کراری

انتشارات: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شابک: 9-139-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
25000 تومان 20000 تومان

نویسنده: کیومرث اسماعیلی ، مهیار عباسی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 3-168-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
ریاضی عمومی 1
25000 تومان 20000 تومان

نویسنده: کیومرث اسماعیلی ، سید صادق سجادی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 5-168-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
دینامیک و پایداری سیستم های قدرت
60000 تومان 50000 تومان

نویسنده: پروفسور محمود جورابیان ، دکتر علیرضا صفاریان و...

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-136-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
آنالیز پخش بار در سیستم های قدرت
18000 تومان 15000 تومان

نویسنده: مهیار عباسی، رضا جعفری، حامد بی بی جانی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 5-06-4630-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات