كنترلر SIMATIC S5

كنترلر  SIMATIC S5:

کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر خانواده SIMATIC S5 ، شامل گستره وسیعی کنترلرهای منطقی بوده که از ساده و کوچکترین تا پیچیده و بزرگترین PLC ها را در بر می گیرد. این نوع PLC از قدیمیترین کنترلرهای ساخته شده توسط زیمنس می باشد که سیستم های قدیمی مورد استفاده با این کنترلر به مرور و در حال بازسازی با سایر PLC های جدید تر می باشند. کنترلرهای S5-90U ، S5-95U و S5-100U  سه نمونه از کنترل کننده های گستره وسیع S5 هستند که جزء قدیمیترین سیستم های جایگزین مدارهای رله و کنتاکتوری می باشند. نسخه های پیشرفته تر SIMATIC S5 جهت گسترش و توسعه می تواند با ماجول های I/O تا 32 ماجول در هر پردازشگر گسترش داده شوند. به عبارت دیگر در سیستم های MASTER  و SLAVE به هر Master تا حدود 32 ماژول یا Slave قابلیت اتصال و مخابره را دارد.

خانواده اتوماسیون SIMATIC S5

 

 

ماجول های I/O زیر برای گسترش  S5 موجود می باشند:

  ادامه این مطلب در کتاب اتوماسیون صنعتی زیمنس مطالعه نمایید.