PLC S7 200

كنترلر SIMATIC S7 200 :

 

 

يك سيستم کنترلی كوچك و ارزان قيمت می باشد که در كنار تجهيزات الکترو مکانیکی کنترل پروسه مناسبی را ایجاد کرده است. به کمک نرم افزار STEP 7 Micro/WIN يادگيری و بخش مهندسي اساني را فراهم نموده است. جزء اتوماسيون هاي ميكرو به حساب مي ايد، براي برنامه نويسي بايد به وسیله يك ابزار برنامه نويسي مانند PC يا PG ابتدا برنامه را توسط نرم افزار STEP 7 Micro/WIN نوشته سپس از طريق كابل هاي رابط مخصوص به حافظه این PLC دانلود كرد. این PLC  همچنین قابلیت شبکه شدن از طریق واسط RS485 و شبکه پروفیباس را دارد.

ادامه این مطلب را در کتاب اتوماسیون صنعتی زیمنس مطالعه نمایید.