دکتری مهندسی برق

تحلیل مدارهای الکتریکی 2 دکتری و ارشد
36000 تومان 35000 تومان

گردآورنده: مهندس حسین نامی ، دکتر مهرداد عابدی ، مهندس احسان عابدی

انتشارات: مدرسان شریف

شابک: 8-2634-11-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
تحلیل مدارهای الکتریکی 1 دکتری و ارشد
32000 تومان 30000 تومان

گردآورنده: مهندس حسین نامی، دکتر مهرداد عابدی ، مهندس احسان عابدی

انتشارات: مدرسان شریف

شابک: 7-2516-11-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
حل مسائل ریاضی مهندسی به روش رد گزینه
12000 تومان

گردآورنده: مهندس حسین نامی

انتشارات: مدرسان شریف

شابک: 6-3165-11-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
زبان تخصصی مهندسی برق دکتری  و ارشد
ناموجود

گردآورنده: مهندس هاشم یوسفی جاوید ، مهندس هادی یوسفی جاوید ، سارا صاحب هنر

انتشارات: مدرسان شریف

شابک: 7-2884-11-964-978

توضیحات