کارشناسی ارشد و دکتری

زبان عمومی ارشد
33000 تومان 30000 تومان

گردآورنده: محمد حسن تقی زاده

انتشارات: سنجش و دانش

شابک: 2-20-5740-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
زبان تخصصی ارشد برق
29000 تومان 26000 تومان

گردآورنده: شهاب شفیعی مقدم ، نوشین رستگاری

انتشارات: سنجش و دانش

شابک: 6-06-576-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
آمار احتمال ارشد
30000 تومان 27000 تومان

گردآورنده: امیر دبیری ، علی رضوانی بیگدلی

انتشارات: سنجش و دانش

شابک: 7-110-232-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
الکترومغناطیس  کنکور ارشد و دکتری
18000 تومان 15000 تومان

گردآورنده: احسان تنهایی

انتشارات: سنجش و دانش

شابک: 4-210-232-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
بررسی سیستم های قدرت کنکور ارشد دکتری
47000 تومان 45000 تومان

گردآورنده: محسن فرازنده خالدی ، رضا رستمی

انتشارات: سنجش و دانش

شابک: 6-366-232-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
معادلات دیفرانسیل کنکور ارشد دکتری
36000 تومان 33000 تومان

گردآورنده: محمد ندافی پورمیبدی

انتشارات: سنجش و دانش

شابک: 2-20-5740-600-978

 

اضافه به سبد خرید توضیحات