فروشگاه کتب کنکوری

خودآموز صوتی تصویری زبان عمومی دکتری ارشد
35000 تومان 34000 تومان

نویسنده: گروه مولفین سنجش امیرکبیر

انتشارت: سنجش امیرکبیر

شابک: 8-25-7400-600-978

 
اضافه به سبد خرید توضیحات
پیشنهاد ویژه انتخاب رشته و مصاحبه دکتری
50000 تومان 40000 تومان

نویسنده: گروه مولفین سنجش امیرکبیر

انتشارت: سنجش امیرکبیر

شابک: 8-25-7400-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
آمادگی آزمون ارشد و دکتری زبان عمومی
62000 تومان 50000 تومان

نویسنده: گروه مولفین سنجش امیرکبیر

انتشارت: سنجش امیرکبیر

شابک: 3-3-94216-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
مصاحبه دکتری
30000 تومان 20000 تومان

نویسنده: گروه مولفین سنجش امیرکبیر

انتشارت: سنجش امیرکبیر

شابک: 9-95-7730-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
ریاضیات عمومی 1 و 2
50000 تومان 49000 تومان

نویسنده: گروه مولفین سنجش امیرکبیر

انتشارت: سنجش امیرکبیر

شابک: 1-33-7730-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
پیشنهاد ویژه مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد و دکتری
100000 تومان 80000 تومان

نویسنده: گروه مولفین سنجش امیر کبیر

انتشارات: سنجش امیرکبیر

شابک: 1-33-7730-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات