همسرانه 8

 
Image result for ‫همسرداری‬‎
لب هایم هوس بوسه کرده اند....
بر آن پیشانی که دوش عکسش را دیده ام
 
 
Related image
 تنها چیزی که در دنیا می توانی تغییرش دهی ، خودت هستی که با این کار دنیا را متحول می کنی
و پشتوانه‌احساس
Related image
ی ‌فقط اون مادرته که:
تویی‌رو که همیشه بزرگترین داشته
زندگیش‌هستی با عشق بزرگ‌کرده خوبه
اینو همیشه یادت باشه، "محبتت‌ رو که"
داری خرج بقیه می‌کنی! حق مادرته

 
 
Image result for ‫همسرداری‬‎

و فرد قوی کسی نیست که هیچ‌گاه گریه
نمی‌کند. فرد قوی، کسی‌ است که
گریه می‌کند و اشک‌هایش‌را خودش پاک
می‌کند! دوباره "خوب می‌ایستد، دوباره"
برای خواسته‌هاش "تلاش می‌کنه"Related image

🌟 #مرد به #زن گفت:
چرا زنها در هر کاری کمتر از مردها موفق میشوند؟
جواب داد: برای اینکه خانمها خودشان زن ندارند تا در کارها کمکشان کند...


 
Related image

⭕️سه تا از بدترین روش‌ها برای تغییر همسر
✅اجبار
✅تکرار
✅کنایه و طعنه
 به جای این کار ابتدا دست به تغییر خودتون بزنید و این روش ها رو فراموش کنید.
Image result for ‫همسرداری‬‎
 

اینکه در دنیای مجازی با جنس مخالف درد و دل کنید"با تفکر به اینکه از ما دور هستند و ایرادی ندارد"
به سستی پایه های زناشوییتان
می انجامد

Image result for ‫همسرداری‬‎
‏ دختره از پسره خواستگاری میکنه پسره میگه جدی میگی؟!
بعدش پسره هم حلقه رو از کوله ش در میاره که اونم میخواسته خواستگاری کنه :)
اینجاست که میگن دل به دل راه داره


Related image

#مردان_بدانند

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
 بهترین مردان امت من کسانی هستند که؛ نسبت به همسر خود متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و آزار نرسانند.


Related image

شاید خدا خواسته است؛ ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و
سپس شخص مناسب را،
به این ترتیب وقتی او را یافتی،
بهتر میتوانی شکرگزار باشی…


Related image

#هردوبدانیم

💕 #احترام، دیواری است که ترک برداشتنش، زندگی‌مان را به هم می‌پیچد.

👈اختلاف امری طبیعی است؛ البته حد و اندازه دارد،

اما به نظرتونمی‌شود، محترمانه با هم اختلاف داشت؟Image result for ‫همسرداری‬‎
چه صفاتی در شخصیت زن ، برای مردان جذاب تر است؟
• احساس خوب به خود داشتن
• خنده رو بودن
• لذت بردن از محبت
• گوش شنوا داشتن
• آراستگی ظاهری


منبع: زندگی سالم