همسرانه 7هنگامیکه یک زن عصبانی میشود

نباید از او بخواهید که آرامش خود را حفظ کند این گفته عصبانیت او را دوچندان میکند، بجای این گفته به او بگویید

✔️باشه، حق داری عصبانی بشی

Related image
 
زنها دوست دارند، شوهرشون ازشون تعریف کنه. حس شنوايی، فعال‌ترين حواس درخانم‌هاست. آنها دوست دارند، علاقه‌ی شما رو هم در اعمالتان ببینند و هم مکرراً از زبانتان بشنوند.
 
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
به هم زدن رابطه با کسی که دوستش دارید باعث فعالیت همان بخش از مغز می‌شود که مسئول درد فیزیکی است
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
روانشناسان میگویند
ما عاشق کسی میشویم که شبیه به یکی ازوالدینمان است که بااومشکلات حل نشده دردوران کودکی داشته‌ایم،غافل ازاینکه مابه دنبال حل وفصل مشکل دوران کودکی درزمان بزرگسالی هستیم
Related image
 
اگر زنی لب‌هایش را هر چند دقیقه یک بار خیس کند، یا این کار را از روی عادت انجام می‌دهد و یا این که مشتاق است که نظر شما را نسبت به لب‌هایش جلب کند تاشما او را ببوسید
Related image
زنان رابطه جنسی را دوست دارند؛ ولی تمایل جنسی‌شان به سادگی مردان آفتابی نمی‌شود.

👱‍♀️ زن برای حس کردن میل جنسی، امنیت و مهربانی می‌خواهد..
 
Related image
 
یک مرد براى اینکه بتونه یک زن رو شاد نگه داره
نیازى نیست بى عیب و نقص باشه ،
فقط کافیه همون چیزى باشه که
 اول آشنایى گفته بود هست
 
Related image
 
 
#رازهای_مردان

مردان عاشق زنانگی خانم ها هستند
بهترین راه برای توصیف زنانگی،
فقدان خصوصیات مردانه
از جمله آن ها میتوان به نداشتن خشونت، قابلیت، کارایی و قدرت
 مردانه اشاره کرد👌🏻
Related image
 
منبع: زندگی سالم