همسرانه 6

زندگی زیبا همسرانه

همانطور که شما عاشقانه فرزندتان را دوست دارید، همسرتان و مادرش هم حق دارند که عاشقانه همدیگر را دوست داشته باشند. پس منصف باشید و به این عشق احترام بگذارید.

Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
 
رای مادرشوهرتان نقش بازی نکنید و در یک فرآیند تدریجی، دوست خوبی برای او بشوید.  یک مسابقه با همسرتان برگزار کنید که در آن قرار است گوی سبقت در محبت ورزی به مادرش را از او بربایید.
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
 
هرگز درباره چیزی که شریک عاطفی‌تان روی آن حساس است، به او دروغ نگویید؛ با این کار باید فاتحه رابطه سالم مشترکتان را بخوانید!
 
Related image
 
 
وقتی همسرتون با شما قهر میکنه و میگه میرم، یعنی: دستاش رو محکم بگیر و بلند بهش بگو: بمون، من دوست دارم...!

نه اینکه شونه هاتو بالا بندازی و بگی: هر جور راحتی...
 
Related image
صحبت کردن مهربانانه باید تبدیل به شیوه ای از زندگی شما شود.تا جاییکه میتوانید احساسات خود را در کلماتتان جاری کنید
Related image
 
راز ازدواج موفق چیست؟

⇦میتوانید بعضی از عیب های او را نادیده بگیرید

⇦از معذرت خواهی کردن واهمه ندارید
 
⇦هنگام مشاجره رفتار تحقیر آمیز ندارید

⇦خاطرات خوب را باهم مرور میکنید
Related image
 
 
به کار بردن"میم"مالکیت هنگام صدازدن همسر تاثیرفوق العاده‌ای روی رابطه دارد
این که بگویید: محمدم،بهارم،آقام، خانومم،تو مال منی به طرف مقابل میفهماند که نزد شما جایگاه ویژه‌ای دارد.
 
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
کسانی که
دیر قول میدهند
خوش قول ترین
مردم دنیا هستند...


👤ژان ژاک روسو
Related image
 
 نوازشش کنید
_ حامی او باشید
_ غافلگیرش کنید
_ به او تلفن بزنیـد
_ خوش خلق باشید
_ خطاهایش را ببخشید
_ناز همسرتان را بکشیـد
_برایش خرید انجام دهید.
 
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
 
گر یک روز همسر شما به والدینش بی‌احترامی کرد، حتما به او بگویید کارش درست نبوده؛ بدانید کسی که احترام والدینش را نگه ندارد، احترام همسرش را هم نخواهد داشت...!
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
 
 قدرت مردان را زیر سوال نبرید؛
مثلاً نگویید فلانی از شما بهتر است یا نگویید تو این آدرس را بلد نیستی. شاید به رویتان نیاورد ولی تا یک هفته حالش خراب است...!
 
Image result for ‫زندگی زیبا‬‎
 
 
منبع: کانال زندگی سالم